პირდაპირი წესით უცხოურ ინვესტიციებში უცხლოელი პერსონალის დასაქმის შესახებ დებულება Haberleri