სამუშაო ნებართვის გახანგრძლივება

სამუშაო ნებართვის გახანგრძლივება

სამუშაო ნებართვა 30.03.2021, 22:59 21.04.2021, 14:29
სამუშაო ნებართვის გახანგრძლივება

სამუშაო ნებართვის გახანგრძლივება სამუშაო ვადის ამოწურვამდე 2 თვით ადრე იწუება და ისევე, როგორც პირველი განცხადება კეთდება e-Devlet-ის მეშვეობით კეთდება.

  • იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოზე ნებართვის განაცხადი დამტკიცდა  სამინისტროს მიერ, პირველ განაცხადებით გაიცემა მაქსიმუმ ერთი წლით, იმ პირობით, რომ უცხოელი არ გადააჭარბებს სამუშაოს ან მომსახურების ხელშეკრულების ვადას და რომ იგი იმუშავებს იმავე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან, საჯარო დაწესებულებასთან ან ორგანიზაციასთან.
  • გაგრძელების განაცხადი კეთდება სამუშაო ნებართვის ვადის ამოწურვამდე 2 თვის განმავლობაში.
  • იმისათვის, რომ გააგრძელოს  მუშაობის ნებართვა სამინისტროში გაგრძელების განცხადება უნდა გაკეთდეს ნებართვის დასრულებამდე მოქმედი სამუშაო ნებართვის მოქმედების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს ორი თვისა.
  • სამუშაო ნებართვის ვადის ამოწურვის შემდეგ გაკეთებული გაგრძელების განაცხადები არ განიხილება.
  • სამუშაო ნებართვის გახანგრძლივების განაცხადი კეთდება ელექტრონულად e-devlet-ის მეშვეობით, ისევე როგორც პირველი განაცხადი.
  • ერთი წლის იურიდიული სამუშაო პერიოდის შემდეგ, თუ განაცხადის გახანგრძლივებაზე განაცხადი დადებითად შეფასდა,შემდეგ განაცხადზე სამუშაო ნებართვა შეიძლება გაიცეს მაქსიმუმ ორი წლით, ამის შემდეგ განაცხადზე კი მაქსიმუმ სამი წლით, იგივე დამსაქმებლის მიხედვით.
  • სხვა დამსაქმებელის მიხედვით გაკეთებული განაცხადი ფასდება პირველადი განაცხადის პროცედურებითა და პრინციპებით.

გასათვალისწინებელი საკითხები

  • იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოზე ნებართვა არ გაგრძელდა ან თუ სამინისტროს მიერ უარყოფითად იქნა შეფასებული და უცხოელს არ აქვს მოქმედი ბინადრობის უფლება, უცხოელმა უნდა დატოვოს ქვეყანა 10 დღის განმავლობაში.
  • სამუშაო ნებართვის გახანგრძლივებისას, უცხოელის სტატუსი წინა სამუშაო ნებართვის პერიოდში, სტატუსი სოციალური დაცვის სისტემაში, თუ დამსაქმებლის ქვეყნის ეკონომიკაში შენატანი და სრული დასაქმება, ფირმის ფინანსური მდგომარეობა და გადასახადები და ა.შ. ამგვარი საკითხები იქნება გათვალისწინებული.

Yorumlar (0)
15
açık
Köşe Yazarlarımız Tümü